Μιχαήλ Βεκρής
Δικηγορική Εταιρεία

To δικηγορικό γραφείο Μιχαήλ Α. Βεκρή λειτουργεί από το 1981 στην Ανατολική Αττική και έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις σε όλο το φάσμα του δικαίου και ιδιαίτερα του Αστικού και Φορολογικού δικαίου. Πολλές αποφάσεις επί υποθέσεων που χειρίστηκε το γραφείο εκτιμήθηκε, ότι έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον και έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά.

Healthy Food
Αστικό δίκαιο

Το αστικό δίκαιο είναι ο κλάδος που κατεξοχήν αντανακλά τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς μεταβαλλόμενος και ως εκ τούτου να απαιτεί ενημέρωση και εμπειρία. Το γραφείο μας ασχολείται με το δίκαιο αυτό σε όλες του τις εκφάνσεις. Ενδεικτικά ασχολείται με: αγωγές αποζημίωσης, διεκδικήσεις ακινήτων, δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, διαφορές που απορρέουν από τη διαδικασία σύνταξης και κύρωσης Πράξεων Εφαρμογής σχεδίου πόλεως, κληρονομικές διαφορές, αγωγές διαζυγίου, ρύθμιση σχέσεων γονέων και τέκνων.

Education
Φορολογικό δίκαιο

Η σχετική πολυνομία και η έκδοση πολλές φορές αντιφατικών αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με τη ρύθμιση φορολογικών ζητημάτων, συχνά οδηγεί στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων καθιστώντας το φορολογούμενο ευάλωτο. Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποφυγή φορολογικών παραβάσεων, στις οποίες μπορεί να υποπέσει ακούσια ο οποιοσδήποτε αλλά και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών και δικαστικών αρχών.

Medical
Εμπορικό δίκαιο

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά ναι νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους.

Νομικά θέματα

Μάθετε περισσότερα

Επιτυχίες

Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα, επετεύχθη η αναγνώριση κυριότητας της εντολέως μας – αστικής εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΕΚΒ έναντι Δήμου των νοτίων προαστίων επί οικοπέδων της παραλιακής ζώνης, από τα οποία και αποβλήθηκε ο Δήμος (Άρειος Πάγος 569/2017).

Επετεύχθη η αναγνώριση ακυρότητας φύλλων ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης, βάσει των οποίων επεβλήθησαν – καθ’υπέρβαση της αρχής της απαγόρεσης διπλής φορολογίας – φόρος εισοδήματος και πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε αστική εταιρεία, αν και τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την εταιρεία είχαν ήδη φορολογηθεί για την ίδια αιτία.

Επετεύχθη η έκδοση της υπ’αριθμ.8/1998 απόφασης της Ολομέλειας Αρείου Πάγου με την οποία για πρώτη φορά κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός από τις τράπεζες χωρίς να υπάρχει σχετικός όρος στην πιστωτική σύμβαση, που έχει αποδεχθεί ο οφειλέτης (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1998 (1), ΑΡΧΝ/1998 (37), Δ/ΝΗ/1998 (71), ΔΕΕ/1998 (177), ΔΙΚΗ/1999 (237), ΕΕΜΠΔ/1998 (37), ΕΕΝ/1997 (557), ΝΟΒ/1998 (496), ΠΕΙΡ.ΝΟΜΟΛ/1998 (24), ΤΟΣ/1998 (168), ΤΟΣ/1998 (404)).