Βεκρή Άννα

Βεκρή Άννα

Επιδίκαση αποζημίωσης χρήσης σε βάρος ΝΠΔΔ

Με μεγάλη επιτυχία χειρίστηκε το γραφείο μας την υπόθεση διεκδίκησης ποσού 2.033.360 ευρώ εντόκως από το 2011 και 240.000 ευρώ εντόκως από το 2017 από Δήμο των νοτίων προαστίων, ως αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων της εντολέως μας εταιρείας με…

Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων

Τα τελευταία έτη τα δικαστήρια απασχολούνται με περιπτώσεις υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών που προκαλούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις), καθώς συχνά ανακύπτουν ζητήματα προσδιορισμού της ευθύνης των δημοσίων οργάνων. Σε περίπτωση δε, που τα ζημιογόνα γεγονότα συνδέονται…

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου της φορολογικής διοίκησης

Στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, οι μέθοδοι με τις οποίες η φορολογική διοίκηση μπορεί να εξακριβώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογουμένων διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες.  Οι πρώτες συνίστανται στη σύγκριση μεταξύ των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και…

Διόρθωση αρχικών εγγραφών Κτηματολογίου

Σύμφωνα με το αρθρ.6 ν.2664/1998 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρ.2 παρ.3 ν.3127/2003 πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό γραφείο κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες. Σε περίπτωση εσφαλμένων εγγραφών, η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική)…