Κατηγορία Αστικό Δίκαιο

Επιδίκαση αποζημίωσης χρήσης σε βάρος ΝΠΔΔ

Με μεγάλη επιτυχία χειρίστηκε το γραφείο μας την υπόθεση διεκδίκησης ποσού 2.033.360 ευρώ εντόκως από το 2011 και 240.000 ευρώ εντόκως από το 2017 από Δήμο των νοτίων προαστίων, ως αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων της εντολέως μας εταιρείας με…

Διόρθωση αρχικών εγγραφών Κτηματολογίου

Σύμφωνα με το αρθρ.6 ν.2664/1998 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρ.2 παρ.3 ν.3127/2003 πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό γραφείο κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες. Σε περίπτωση εσφαλμένων εγγραφών, η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική)…

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς.

Σε περίπτωση θανάτου, οπότε και επέρχεται κληρονομική διαδοχή είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, απαραίτητη είναι η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, που αποτελεί νόμιμο τίτλο του κληρονόμου. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη…