Κατηγορία Επιτυχίες

Επιδίκαση αποζημίωσης χρήσης σε βάρος ΝΠΔΔ

Με μεγάλη επιτυχία χειρίστηκε το γραφείο μας την υπόθεση διεκδίκησης ποσού 2.033.360 ευρώ εντόκως από το 2011 και 240.000 ευρώ εντόκως από το 2017 από Δήμο των νοτίων προαστίων, ως αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων της εντολέως μας εταιρείας με…